Logo
OM SEMINARIET      FÖRELÄSARE      REFERENSER       ANMÄLAN
 
 
 
STRATEGI OCH AFF?RSPLANERING ? UTIFR?N OCH IN

 

STRATEGI OCH AFFÄRSPLANERING – UTIFRÅN OCH IN
 
Framgångsfaktorer för effektivt genomförande och kontinuerlig förnyelse
 

Att tänka strategiskt och att snabbt kunna formulera affärsmässigt balanserade beslut blir en fråga för fler och fler för att kunna hålla tempo och rätt affärsmässig kvalité. Ambitionsnivån är en avvägningsfråga. De stora konkurrensfördelarna nås när man ser hur strategi, genomförande och innovation hänger ihop och hur man praktiskt jobbar med detta.

 
 
 
STRATEGI OCH AFF?RSPLANERING ? UTIFR?N OCH IN

 

Vid seminariet lyfts följande områden fram

 
  • Strategi och affärsplanering från A till Ö
  • Strategigenomförande
  • Att driva affärsplanering dynamiskt för att stödja företagets innovationsarbete
  • Att välja rätt fokus och rätt ambition vid rätt tillfälle
  • Avtal och kontrakt i en värld av samverkan
 


Områden som gås igenom

Strategi och affärsplanering – Vad ingår i en komplett affärsplan. Hur balansera mellan affärsplanens olika delar; omvärldsanalys, egenanalys, målbild, strategi, ekonomi och genomförande. Hur hitta rätt ambition för olika behov. Hur jobba stegvis, med en iterativ arbetsmodell, för att snabbt nå de första insikterna och samtidigt underlätta en vidareutveckling. Hur bygga en kultur där strategi och affärsplanering blir en naturlig del av vardagen och som ständigt stärker kompetensen inom affärsmannaskap.

Strategigenomförande – Framgångsfaktorer för effektivt genomförande av valda initiativ. Olika angreppssätt för det som kräver stor förändring och det som innebär förbättring av det befintliga.

Förmåga till förnyelse och innovation – Att skapa ett effektivt och dynamiskt arbetssätt där kreativitet och nya innovativa idéer ges stöd i en fastlagd strategi och affärsplan, samtidigt som utrymme ges för att justera affärsplanen när ny kunskap växer fram.

 
 
 
Efter seminariet får deltagarna med sig
 
 
 
 
 
Efter seminariet f?r deltagarna med sig

 

  • En struktur för en heltäckande affärsplan. Stor tid kommer att läggas vid att diskutera de olika delarna i workshopformat, inklusive vad som är viktigt när och varför. Och vad kan väljas bort. Många exempel ges.
  • En praktisk checklista som täcker samtliga områden i en affärsplan. Ger stöd för kreativa tankar vid arbetet med strategi och affärsplanering på hemmaplan.
  • En arbetssätt för hur företagets kontinuerliga arbete med affärsinnovation sammanlänkas med strategi- och affärsplaneringsarbetet på ett dynamiskt sätt.
  • Ett ramverk och arbetssätt för hur affärsplanen kan genomföras på ett effektivt sätt, av alla på alla nivåer.
 
 
 
 
För vem?
 
 
 
 
 

Seminariet vänder sig till dig som är engagerad i kortsiktig och långsiktig affärs- och verksamhetsutveckling eller har ett brinnande intresse för att driva företag på ett professionellt och affärsmässigt sätt. Du sitter idag troligtvis i en ledningsgrupp eller i en styrelse, arbetar med affärsutveckling eller produktledning, har ansvar för strategi och affärsplanering eller arbetar med att utveckla verksamhetens innovationsledningssystem.

 
 
 
 
Seminarieledare & gästföreläsare
 
 
 
 
 
Lennart Almstedt
 
Lennart Almstedt
Seminarieledare
 
Lennart Almstedt har över 25 års erfarenhet från företagsledning och företagsutveckling av ett stort antal företag, från dynamiska startups till stora internationella kunskapstäta bolag.
Profilsida på LinkedIn.

 

Per Winblad
 
Per Winblad
Gästföreläsare under temat ledarskap
 
Per Winblad, grundare av Motivation Media Group och Motivation.se, har under 30 år utbildat och tränat över 5000 chefer och medarbetare i ledarskap och personlig utveckling.
Profilsida på LinkedIn.
 
 
Sophia Spala
 
Sophia Spala, Setterwalls Advokatbyrå
Gästföreläsare, Strategisk avtalsförhandling och kontraktsskrivning
 
Sophia Spala är verksam inom områdena immaterial- och marknadsrätt samt EU- och konkurrensrätt.
Profilsida på LinkedIn.

 

Jennie Klingberg
 
Jennie Klingberg, Setterwalls Advokatbyrå
Gästföreläsare, Strategisk avtalsförhandling och kontraktsskrivning
 
Jennie Klingberg arbetar huvudsakligen inom områdena bolagsrätt, M&A, immaterialrätt och life sciences.
Profilsida på LinkedIn.
 
 
Magnus Karlsson
 
Magnus Karlsson, Ericsson
Gästföreläsare, Innovation som motor för en ledande strategi
 
Director, New Business Development & Innovation, Ericsson HQ, Stockholm samt Adjunct Professor, Innovation Management, KTH.
Profilsida på LinkedIn.

 

Hans Wirfeldt
 
Hans Wirfeldt, Styrelseproffs
Gästföreläsare, Styrelse- & ägarperspektiv på vikten av en aktuell strategi
 
Vinnare av Deloittes och Styrelseakademiens Guldklubba 2010 för bästa styrelseordföranden för onoterade bolag.
Profilsida på LinkedIn.
 
 
 
Referenser
 
 
 
 
 

"Seminariet lärde mig att strukturera tänkandet kring strategi på ett enkelt och heltäckande sätt. Det som vi använder mest från seminariet är hur man inom företaget kan göra affärsmässiga snabbanalyser genom att göra microaffärsplaner. Alla våra viktiga affärsidéer nuförtiden får gå igenom denna typ av snabbanalys. Vissa idéer utvecklas medan andra läggs på hyllan eller kasseras. Vi har skapat förståelse och samsyn för våra beslutsgrunder"

Urban Nilsson, VD, Berggren & Bergman

 

"Seminariet har gett mig handfasta metoder att använda i steget från strategisk diskussion till konkret affärsplanering, från form och struktur till vilket innehåll som bör prioriteras."

Gustav Alm, Strategic Product Manager, Ericsson

 

"Genom seminariet fick jag en komplett överblick över området strategi & affärsplanering och hur det hänger samman med strategigenomförande och innovation. Jag har nu en samlad dokumentation som ofta kommer till användning som checklista, dels för att inte missa viktiga frågeställningar och dels för att ge förslag på hur man kan tänka i olika frågeställningar."

Kristin Maddison, Project Manager Business Development, Apoteket AB

 

"Vårt företag växer och vi behövde på ett snabbt och bra sätt engagera många i företaget när vi önskade förtydliga strategin och ta fram en uppdaterad affärsplan. Tack vare handboken och det arbetssätt som vi lärde oss använda blev detta möjligt. Bra resultat och resurseffektivt."

Jennie Gustavsson, Marketing Director, RxEye AB

 

"Seminariet hjälpte mig att få en helhetsbild på strategiarbetet, en struktur på vad man bör tänka på för att skapa en sammanhållen affärsplan. Det är nu lättare att fatta beslut om vad som är viktigt att fokusera på just nu, och besluta vad som inte behöver göras just nu. Jag har fått ett tankesätt och ett arbetssätt som hjälper mig att fokusera och prioritera."

Carl Skoglund, Ekonomichef, Ovako Bar Hofors Hällefors

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anmälan
Seminariet omfattar två heldagar
 

Datum & tid: 17-18 mars 2015, kl. 9-17 för båda dagarna.

Plats: Sabis Hotell & Möten - Wenner-Gren Center, Sveavägen 166, Stockholm.

Investering: 9.800 kr + moms / person.

Som Silver- eller Guldmedlem på Motivation.se har du 20% rabatt på seminariet.
Ange rabattkod: "Silver" eller "Guld".

Extra erbjudande: Just nu ingår ett års Silvermedlemskap på Motivation.se som en extra bonus när du anmäler dig till detta seminarium (värde 759 kr exkl. moms).

Villkor: Anmälan är bindande. Har du inte möjlighet att närvara är du välkommen att skicka en kollega i ditt ställe. Återbetalning sker inte.

Ladda ned hela programmet här.

 

Kontakt För mer information kontakta gärna Lennart Almstedt på lennart.almstedt@motivation.se eller telefon: 070 545 60 88

 

 

 
 
 
 
Medarrangörer
 
 
Marknadscheferna
 

 

Facesso
 

 

Setterwalls
 
Styrelseakademin
 
 
 
       
 

Motivation.se

Lilla Nygatan 20, 111 28 Stockholm
Email: info@motivation.se