Kompetensutveckling & utbildning
i en digital tid

En rapport från Motivation.se 

Vi på Motivation.se har, tillsammans med våra läsare, sett hur marknaden successivt förändrats sedan vi startade 2011. Konkurrensen om kompetensen är stenhård, människors krav på personlig utveckling skyhög och arbetsgivare som inte tar ledarskapsfrågor på allvar får allt svårare att locka till sig framtidens stjärnor. Företag som inte erbjuder medarbetarna genomtänkta strategier för utbildning och kompetensutveckling står sig slätt i konkurrensen.

Nyfikna som vi är, beslutade vi oss för att ta reda på hur vi förhåller oss till kompetensutveckling i en digital tid.

Hur förändrar de nya förutsättningarna vårt sätt att vilja ta in kunskap idag och imorgon? Känner medarbetarna att de får möjlighet att utvecklas i sin vardag? Hur vill de göra det? Kan arbetsgivaren möta behovet? Och i slutänden - kan utbildningsföretagen möta arbetsgivarnas behov av att uppfylla medarbetarnas krav på kompetensutveckling...?

I början av 2017 satte vi ihop en läsarundersökning för att besvara alla frågor vi hade. Resultatet presenterar vi i den här rapporten.